Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu dwuletnim. Rodzice uczniów klas 8. szkoły podstawowej zapisują we wrześniu młodzież do grona kandydatów. Sakrament bierzmowania otrzymuje się w czerwcu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Spotkania odbywają się co miesiąc w wyznaczone niedziele o godz. 19.00. Mają charakter formacyjny (katecheza, praca w grupach z animatorami, praca własna w domu). Odbywają się w dolnym kościele. Czasami mogą też wystąpić spotkania wyjazdowe poza parafią, aby uczestniczyć w wydarzeniach diecezjalnych przygotowanych dla młodzieży. Nieobecność kandydata na spotkaniu formacyjnym rodzice powinni usprawiedliwić w ciągu tygodnia pisemnie na ksszymonmarciniak@gmail.com albo na 509-453-053

Kandydaci posiadają indeksy, które można uzupełnić w ciągu pierwszego roku. Jeśli komuś nie uda się to w  ciągu roku, uzupełnia brakujące wpisy na roku drugim. Gdy ktoś zbierze wszystkie wpisy, zgłasza się do księdza prowadzącego przygotowanie po akceptację i informację, że już nie potrzebuje więcej indeksu.

Co dwa miesiące, czyli 5 razy w ciągu roku szkolnego, kandydaci powinni wybrać jeden z zaproponowanych projektów (najczęściej o charakterze wolontariatu) i zaangażować się w niego, co jest wyrazem czynnego uczestniczenia we wspólnocie parafialnej i diecezjalnej. Na koniec roku przygotowań każdy kandydat odbywa rozmowę formacyjną w kancelarii parafialnej dotyczącą rozwoju jego modlitwy i życia wiary. To także okazja do sprawdzenia przyswojonej wiedzy z katechez. Kandydaci w trakcie przygotowania do bierzmowania co roku przynoszą  opinię na swój temat od katechety ze szkoły, do której uczęszczają,.

Jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią św. Bartłomieja i nie przyjmował w niej I Komunii świętej, powinien dostarczyć metrykę chrztu. Jeżeli osoba, która mieszka poza naszą parafią, pragnie uczestniczyć w niej w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, powinna przynieść pozwolenie ze swoje parafii zamieszkania. Natomiast osoba z naszej parafii, która chce uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania w innej parafii, powinna przyjść do kancelarii parafialnej, poprosić o takie pozwolenie i umotywować swoją prośbę.

Rodzice i świadkowie w trakcie przygotowania do bierzmowania wspierają młodych przez osobistą modlitwę i przeczytanie Nowego Testamentu.

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, by bierzmowany postępował jak prawdziwy wyznawca Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła bierzmowanie, ukończyła 16. rok życia oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

Osoba, która została poproszona o bycie świadkiem i chce podjąć się tego zadania, powinna udać się do swojej parafii zamieszkania i poprosić o zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.

Program przygotowania do bierzmowania realizowany w parafii uwzględnia „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania”, Kodeks Prawa Kanonicznego oraz zalecenia Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.

Zdjęcia z 2020 roku

Bierzmowanie 2020