Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu dwuletnim. Rodzice uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej zapisują we wrześniu młodzież do grona kandydatów. Sakrament bierzmowania otrzymuje się w czerwcu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Spotkania odbywają się co miesiąc w wyznaczone niedziele o godz. 19.00. Mają charakter formacyjny (katecheza, praca w grupach z animatorami, praca własna w domu). Odbywają się w dolnym kościele po Mszy św. wieczornej. Czasami mogą też wystąpić spotkania wyjazdowe poza parafię, aby uczestniczyć w wydarzeniach diecezjalnych przygotowanych dla młodzieży.

W ciągu dwóch lat, każdy/a kandydat/ka uczestniczy w weekendowym kursie ewangelizacyjnym. Na pierwszym roku kandydaci posiadają indeksy. Co dwa miesiące, czyli 5 razy w ciągu roku szkolnego, kandydaci powinni wybrać jeden z zaproponowanych projektów (najczęściej o charakterze wolontariatu) i zaangażować się w niego, co jest wyrazem czynnego uczestniczenia we wspólnocie parafialnej i diecezjalnej. Na koniec roku przygotowań  każdy kandydat odbywa rozmowę formacyjną w kancelarii parafialnej dotyczącą jego rozwoju modlitwy i życia wiary. To także okazja do sprawdzenia przyswojonej wiedzy z katechez. Kandydaci, co roku w trakcie przygotowania do bierzmowania przynoszą od katechety ze szkoły, do której uczęszczają, opinię na swój temat.

Jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią św. Bartłomieja lub nie przyjmował w niej I komunii świętej, powinien dostarczyć metrykę chrztu. Jeżeli osoba, która mieszka poza parafią, pragnie uczestniczyć w tej parafii w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, to powinna przynieść pozwolenie ze swoje parafii zamieszkania, aby mogła zostać przyjęta do grona kandydatów. Natomiast osoba, z tej parafii, która chce uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu do bierzmowania w innej parafii, powinna przyjść i poprosić o takie pozwolenie do kancelarii parafialnej oraz umotywować swoją prośbę.

Rodzice uczestniczą w ciągu 2 lat w 2 spotkaniach formacyjnych. Rodzice i świadkowie przed bierzmowaniem mają swój dzień skupienia. Rodzice i świadkowie w trakcie przygotowania do bierzmowania modlitewnie wspierają młodych, poprzez osobistą modlitwę i przeczytanie Nowego Testamentu.

Kanony 874, 892, 893 Kodeksu Prawa Kanonicznego opisują zadania świadków i kryteria ich wyboru http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Do przyjęcia zadania świadka może zostać dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
Osoba, która została poproszona o bycie świadkiem i chce podjąć się tego zadania, powinna udać się do swojej parafii zamieszkania i poprosić o zaświadczenie, że może być zostać świadkiem kandydata do bierzmowania.

Program przygotowania do bierzmowania realizowany w parafii uwzględnia „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania” http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
oraz zaleceniami Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego http://archwwa.net/wp-content/uploads/2018/11/ADWENT-SŁOWO-ARCYBISKUPA-WARSZAWSKIEGO-2018-zmniejszona-czcionka.pdf

Zdjęcia z 2020 roku

Bierzmowanie 2020