Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej chłopcy mogą zapisać się do grona kandydatów na ministrantów.

Zbiórki dla kandydatów, ministrantów młodszych i ministrantów starszych odbywają się dwa razy w miesiącu przed w sobotę przed południem.

Prezesem Służby Liturgicznej jest Łukasz Parys.

Animatorami prowadzącymi spotkania są:

  • kandydaci – Mariusz Wychowaniec
  • ministranci młodsi – dk. Łukasz Starczewski
  • ministranci starsi – Bartosz Górniak

Lektorzy i ceremoniarze mają spotkania raz w miesiącu w uzgodnionym dniu z dk. Łukaszem Starczewskim.

W soboty, w których odbywają się zbiórki od godz. 12.30 do 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2.

Ministranci i lektorzy wybierają sobie jeden dzień w tygodniu, kiedy dodatkowo uczestniczą we Mszy świętej.