XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 2 sierpnia 2020

 

 1. Ze względu na symboliczny kształt pielgrzymki na Jasną Górę chcemy w naszej parafii odbyć pielgrzymkę duchową połączoną z nowenną przed Uroczystością Wniebowzięcia Matki Bożej. Dlatego od 6 sierpnia codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedzielę 9 sierpnia o godz. 20.00, zapraszamy na nabożeństwo z konferencją i modlitwą różańcową, zakończone Apelem Jasnogórskim. Osoby, które miały zamiar wyruszyć na pielgrzymkę, a także osoby, które chcą uczestniczyć w pielgrzymce duchowej mogą dziś po mszy świętej lub w czwartek 6 sierpnia nabyć pakiet duchowego pielgrzyma za dobrowolną ofiarę. W dniach Duchowej Pielgrzymki nie będzie różańca przed Mszą św. wieczorną.
 2. W ubiegły piątek odszedł do wieczności Ks. Prałat Stanisław Leszczyński, wieloletni proboszcz Parafii św. Szczepana w Raszynie. Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek 4 sierpnia
  o godz. 11.00 w Raszynie. Od godz. 9.00 będzie trwało modlitewne czuwanie przy trumnie zmarłego. Prosimy o nie przynoszenie kwiatów, w zamian za to będzie można podczas pogrzebu złożyć ofiarę na tacę, która będzie przeznaczona na utrzymanie domu Księży Seniorów, w którym przez wiele lat przebywał Ks. Prałat Stanisław.
 3. Filia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” przy OSP Falenty zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi na terenie parkingu przy kościele św. Szczepana w Raszynie w niedzielę 9 sierpnia. Ambulans pobierania krwi będzie w godzinach od 9.00 do 13.30. Potrzebny dowód osobisty i dobry stan zdrowia.
 4. Najbliższy piątek jest pierwszym miesiąca, spowiedź rano od 6.30 i popołudniu od 17.00
  z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Tego dnia od godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz odwiedzał będzie chorych, do których chodzi co miesiąc w pierwsze piątki miesiąca.
 5. Przypominamy, że sierpień jest w kościele przeżywany jako miesiąc abstynencji.
  Koła różańcowe będą w tym miesiącu modlić się o trzeźwość naszego narodu, a także
  za pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę oraz pielgrzymów duchowych.
 6. Witamy w naszej parafii dwóch seminarzystów z Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater
  w Warszawie, Karola i Diego, którzy będą odbywali praktykę w naszej parafii w tym miesiącu.
 7. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:

– we wtorek 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vanneya, kapłana,

– we czwartek 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego,

– w sobotę 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii +Ryszarda Tolaka, +Irenę Kwaśną i +Jerzego Jóźwiaka. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …

 

 


Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,
kard. Kazimierza Nycza w związku
ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 29 maja 2020 roku