XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  – 18 października 2020

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

 

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym
o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie
z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza,
iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych
i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

  1. Nasza parafia znajduje się w strefie żółtej dlatego w nabożeństwach w kościele może brać udział maksymalnie 175 osób.
  2. Przez cały październik, zapraszamy, zwłaszcza dzieci i młodzież, na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie i niedzielę o godz. 17.30.
  3. Dziś po mszy świętej będzie można złożyć do puszek ofiary na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga finansowo w kształceniu ubogiej młodzieży. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  4. Przypominamy, że można zamawiać intencje Mszy świętej na rok 2021 oraz wypominki. Kartki do wypominek wyłożone są przy wyjściu z kościoła.
  5. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:

– w poniedziałek 19.10 – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika,

– we wtorek 20.10 – wspomnienie  św. Jana Kantego, kapłana,

– we czwartek 22.10 – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.