I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana i przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym szczególnym okresie liturgicznym od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze roratnie, o godzinie 6.45. W tym roku ze względu na pandemię nie będzie śniadań dla dzieci po roratach. Na Mszę roratnią przychodzimy z lampionami. Przed Mszą świętą roratnią o godz. 6.20 zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W sobotę Msza roratnia o godz. 7.00, a Godzinki o 6.30.
 2. W następną sobotę 5 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 młodzież, która już ukończyła kurs przygotowawczy, przyjmie sakrament bierzmowania. Próby przygotowujące do celebracji we wtorek i czwartek o 19.00.
 3. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano od godz. 6.30 oraz
  po południu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Po Mszy świętej
  o godz. 18.00 różaniec prowadzony przez członków dzieła „Różaniec rodziców za dzieci”. Również w piątek od godziny 9.00 odwiedzać będziemy chorych.
 4. Od dziś w kruchcie kościoła, a w tygodniu także w zakrystii i kancelarii, można nabywać opłatki na stół wigilijny.
 5. W następną sobotę, pierwszą miesiąca grudnia Msza święta o Niepokalanym Sercu NMP
  o godz. 9.00. W grudniu koła różańcowe będą się modlić za ubogich, chorych i cierpiących
  w naszej parafii.
 6. Następna niedziela jest pierwszą miesiąca grudnia, po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa Litanią do Imienia Jezus, a taca będzie zwyczajowo przeznaczona na inwestycje parafialne.
 7. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:

– w poniedziałek – Święto św. Andrzeja Apostoła,

– we czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana,

– w piątek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

 

 

 


ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W 2020 ROKU

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych:

 1. a) Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
 2. b) Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 


Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

 

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym
o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie
z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza,
iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych
i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski