Sakrament chrztu
jest udzielany w niedzielę
podczas Mszy św. o godz. 12:00

(z wyjątkiem pierwszych niedziel miesiąca i niedziel Wielkiego Postu)

Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.


W kancelarii parafialnej należy przedłożyć

  • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
  • dokument potwierdzający zawarcie ślubu kościelnego, jeśli był zawarty poza parafią
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania)
  • jeśli rodzice zamieszkują poza naszą parafią, zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania

Rodzice chrzestni

Muszą oni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy ukończyli 16 rok życia           i przyjęli sakrament bierzmowania.

Chrzestnymi nie mogą być

  • osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego,
  • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
  • osoby obojętne religijnie lub prowadzące gorszący styl życia

Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą dostarczyć dokument z parafii zamieszkania mówiący, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję, oraz poświadczenie odbytej spowiedzi. Dokumenty te można dostarczyć bezpośrednio przed chrztem.

Na liturgię chrzcielną matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.


Katecheza przedchrzcielna

Rodzice dziecka i rodzice chrzestni (jeśli mieszkają na terenie naszej parafii), po wcześniejszym zgłoszeniu chrztu w kancelarii, są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w każdy ostatni wtorek miesiąca w salce w dolnym kościele (wejście od ul. Piaskowej) po Mszy św. wieczornej.