28 listopada po Mszy św. wieczornej zapraszamy pierwszorocznych kandydatów na spotkanie do dolnego kościoła

12 grudnia po Mszy św. wieczornej zapraszamy drugorocznych kandydatów na spotkanie do dolnego kościoła


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu dwuletnim. Rodzice uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej zapisują we wrześniu młodzież do grona kandydatów. Sakrament bierzmowania otrzymuje się w czerwcu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Spotkania odbywają się co miesiąc w wyznaczone niedziele o godz. 19.00. Mają charakter formacyjny (katecheza, praca w grupach z animatorami, praca własna w domu). Odbywają się w dolnym kościele po Mszy św. wieczornej. Czasami mogą też wystąpić spotkania wyjazdowe poza parafię, aby uczestniczyć w wydarzeniach diecezjalnych przygotowanych dla młodzieży.

W ciągu dwóch lat, każdy/a kandydat/ka uczestniczy w weekendowym kursie ewangelizacyjnym. Na pierwszym roku kandydaci posiadają indeksy. Co dwa miesiące, czyli 5 razy w ciągu roku szkolnego, kandydaci powinni wybrać jeden z zaproponowanych projektów (najczęściej o charakterze wolontariatu) i zaangażować się w niego, co jest wyrazem czynnego uczestniczenia we wspólnocie parafialnej i diecezjalnej. Na koniec roku przygotowań  każdy kandydat odbywa rozmowę formacyjną w kancelarii parafialnej dotyczącą jego rozwoju modlitwy i życia wiary. To także okazja do sprawdzenia przyswojonej wiedzy z katechez. Kandydaci, co roku w trakcie przygotowania do bierzmowania przynoszą od katechety ze szkoły, do której uczęszczają, opinię na swój temat.

Jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią św. Bartłomieja lub nie przyjmował w niej I komunii świętej, powinien dostarczyć metrykę chrztu. Jeżeli osoba, która mieszka poza parafią, pragnie uczestniczyć w tej parafii w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, to powinna przynieść pozwolenie ze swoje parafii zamieszkania, aby mogła zostać przyjęta do grona kandydatów. Natomiast osoba, z tej parafii, która chce uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu do bierzmowania w innej parafii, powinna przyjść i poprosić o takie pozwolenie do kancelarii parafialnej oraz umotywować swoją prośbę.

Rodzice uczestniczą w ciągu 2 lat w 2 spotkaniach formacyjnych. Rodzice i świadkowie przed bierzmowaniem mają swój dzień skupienia. Rodzice i świadkowie w trakcie przygotowania do bierzmowania modlitewnie wspierają młodych, poprzez osobistą modlitwę i przeczytanie Nowego Testamentu.

Kanony 874, 892, 893 Kodeksu Prawa Kanonicznego opisują zadania świadków i kryteria ich wyboru http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Do przyjęcia zadania świadka może zostać dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
Osoba, która została poproszona o bycie świadkiem i chce podjąć się tego zadania, powinna udać się do swojej parafii zamieszkania i poprosić o zaświadczenie, że może być zostać świadkiem kandydata do bierzmowania.

Program przygotowania do bierzmowania realizowany w parafii uwzględnia „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania” http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
oraz zaleceniami Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego http://archwwa.net/wp-content/uploads/2018/11/ADWENT-SŁOWO-ARCYBISKUPA-WARSZAWSKIEGO-2018-zmniejszona-czcionka.pdf

Zdjęcia z 2020 roku

Bierzmowanie 2020